Stanovisko k petícii Mor ho!

Výbor Pozemkového spoločenstva urbariátu v Liptovskej Sielnici rozhodol, že sa Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici nepripojí ako organizácia k petícii Mor ho!

Uvedomujeme si, že petičné právo patrí podľa Ústavy SR medzi základné politické práva každého občana SR. Preto toto rozhodnutie výboru nemá žiadny vplyv na osobné rozhodnutie každého člena spoločenstva využiť svoje základné ústavné právo.