XXIX riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov podielov v pozemkovom spoločenstve urbariátu v Lipt. Sielnici

[pridané: 26.03.2023]

Pozývame Vás na XXIX. Valné zhromaždenie vlastníkov podielov v pozemkovom spoločenstve urbariátu v Lipt. Sielnici. VZ sa bude konať dňa 22.04.2023 prezenčnou formou v "Humne" areálu koliby Gréta v Lipt. Sielnici o 13:00 hod. Prezentácia účastníkov v mieste konania VZ od 12:00 hod.

Pozvánka aj splnomocnenie boli odoslané poštou každému členovi PSU na adresu bydliska. Materiály sú taktiež k dispozícii na karte pre členov po prihlásení sa.

Nezabudnite si so sebou priniesť Vašu pozvánku na VZ a tiež splnomocnenie na zastupovanie. Ak budete aj splnomocnený niektorým našim členom, prineste so sebou aj pozvánku a splnomocnenie zastupovaného člena - splnomocniteľa. Uvedené dokumenty sú opatrené QR kódom a budú nevyhnutne potrebné pri prezentácii a hlasovaní.

 

Výbor PSU v Lipt. Sielnici