XXVIII riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov podielov v pozemkovom spoločenstve urbariátu v Lipt. Sielnici

[pridané: 01.04.2022]

XXVIII. riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov podielov v pozemkovom spoločenstve urbariátu v Lipt. Sielnici sa bude konať ku dňu 23.04.2022 korešpondenčnou formou.

Hlasovacie lístky boli odoslané poštou každému podielnikovi na adresu bydliska. Materiály sú taktiež k dispozícii na karte pre členov po prihlásení sa.

 

Výbor PSU v Lipt. Sielnici