Dni obce Liptovská Sielnica

Vážení spolurodáci a ich potomkovia.

Na úplnom začiatku Vás chcem všetkých tu prítomných pozdraviť. Prihováram sa Vám ako starosta obce. A to nielen s privítaním, ale tiež s oslovením v určitej milej veci. S oslovením Vás rodákov, či ich potomkov bez rozdielu či ste aktuálne v obci bývajúci, alebo Vás kľukaté cesty života zaviali do rôznych kútov našej vlasti. Či ste z tej, alebo onej skupiny, všetci máme jedno spoločné. Tým sú korene. Ja, vy, vy, či vy, všetci máme korene vyrastajúce z tejto zeme. Zo sielnickej zeme! Mimoriadne dynamický a turbulentný vývoj päťdesiatych, šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov natrvalo zmenil históriu. Bez ohľadu na názor ľudí rozhodol, že tam kde kedysi od vekov stála naša dedinka, naše domčeky, gazdovstvá v kľukatých uličkách, že tam kde stál kostol či rínok, že tam kde boli naše polia a záhrady, sa dnes vlní voda. Kruto zasiahol ľudské osudy a životné cesty všetkých Sielničanov, z ktorých sa niektorí rozutekali do sveta a niektorí sa rozhodli postaviť si nové domčeky v novej Sielnici... Nebudem siahodlho opisovať vývoj a všetky udalosti tejto pohnutej doby, ktorej pozitívom bola aspoň skutočnosť, že stáročná história obce nebola prerušená, či dokonca ukončená, ako bezpočet iných vodami Liptovskej Mary zatopených obcí. Naša obec žije a jej história bez prerušenia kontinuálne píše svoje stránky v kronike dejín. Na tento rok, rok 2024, pripadá významná udalosť. Tým je krásne, „50 výročie“ oficiálneho otvorenia novej Liptovskej Sielnice, ktoré sa za účasti štátnych orgánov, občanov a slávnych rodákov uskutočnilo 24. augusta roku 1974. Orgány obce sa túto slávnu a pre obec významnú udalosť rozhodli uctiť si v auguste 2024 zorganizovaním „Dní obce Liptovská Sielnica“ s kultúrnym programom a bezplatným občerstvením pre dvoch príslušníkov jeden rodiny. Uskutoční sa 17. augusta 2024, v Kolibe Gréta, ako najvhodnejšom zariadení na takéto účely. Prečo tu neprehovorila len vhodnosť zariadenia, ale predovšetkým tá skutočnosť, že toto stretnutie má byť aj stretnutím Sielničanov, či už pôvodných, pamätajúcich si ešte starú dedinu, alebo tých z novej Sielnice, či potomkov ich všetkých. Tu stáli posledné domy, obrazy ktorých teraz vystupujú z hlbín pamäte a defilujú pred zrakom tých skôr narodených... A v neposlednom rade tu máme aj bezprostredný kontakt, či spojenie s pietnym miestom zachovaným bez zmien na pôvodnom mieste, kde stáročia vo svojom večnom sne odpočívajú všetci tí, ktorý tu žili, tvorili, a nebyť ktorých, neboli by sme ani my... Toto dávam do Vašej pozornosti s tým, že na uvedené stretnutie srdečne a úprimne pozývame všetkých, či už terajších ale aj bývalých občanov obce bez rozdielu veku, pričom radi uvítame aj Vaše deti či deti ich detí. Chceli by sme Vás poprosiť o potvrdenie záujmu Vašej účasti na tejto oslave v termíne do 4. júla 2024. Preto prikladáme návratku a obálku s adresou obce ako predbežné potvrdenie účasti. Zároveň vás chceme poprosiť – kto má tú možnosť a je v kontakte so Sielničanmi, povedzte im o tomto stretnutí Sielničanov v rámci augustových osláv s prosbou o predbežnú prihlášku na obci. Zdroje informácií budú zverejnené na internetovej stránke obce s nezabudnuteľným názvom: www.liptovskasielnica.sk . A aby som nespáchal krivdu, alebo nezabudol. Na oslavy a stretnutie úprimne a srdečne pozývame aj Sielničanov tzv. nových, t.j. Sielničanov do obce sa prisťahovaných, vydatých, priženených či akokoľvek inak k obci prináležiacich. Verím, že Vaše spomienky na obec a ľudí, na svojich priateľov, známych, či susedov v nej sú stále živé a že Vaše kroky onoho augustového dňa budú viesť sem – proste stretnúť sa a zaspomínať...

V Liptovskej Sielnici, 27. apríla 2024

Igor Guráň, v.r. starosta obce Liptovská Sielnica