Spracovanie drevnej hmoty viacúčelovými strojmi

15. mája roku 2014 naše lesy postihla veľká veterná kalamita. V dôsledku nej je vyvrátených cca 60 ha lesa v oblasti “hory Kvačianky” a doliny Sestrč. Ťažbu drevnej hmoty v lokalitách “Kolembáče, Holé Žiare, Meštrová” prevádzali pracovné skupiny z Českej republiky, Rakúska a Poľska. Použitá tu bola harvesterová technológia. Pri tomto procese sú využívané dva základné stroje :

Spracovávanie a odvoz dreva má veľký vplyv na naše životné prostredie, ale aj na život našich občanov. Z tohto dôvodu sme boli nútení obmedziť pohyb v týchto lokalitách, taktiež prosíme o zhovievavosť dotknutých občanov pri zvýšenom pohybe dopravných prostriedkov do ukončenia prác.