Palivové drevo

V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNOU PANDEMICKOU SITUÁCIOU SA ČINNOSŤ URBÁRU RIADI AKTUÁLNYMI NARIADENIAMI A USMERNENIAMI MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA A ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

Palivové drevo : 

[prm] – priestorový meter

[prms] – priestorový meter sypaný,

Ceny sú orientačné, konečná cena bude uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim pred dodávkou paliva !

Objednávky :

Telefonicky: 0948 352 231
  0948 095 954

(V stredu a v piatok 8:00-15:00 )

Alebo osobne v kancelárii Urbáru Liptovská Sielnica 196 v stredu a v piatok 8:00-15:00.

Email: palivourbar@gmail.com