Kontakt

<

V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNOU PANDEMICKOU SITUÁCIOU SA ČINNOSŤ URBÁRU RIADI AKTUÁLNYMI NARIADENIAMI A USMERNENIAMI MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA A ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

 

Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici
032 23 Liptovská Sielnica 196

Úradné hodiny: 
streda od 8.00 hod – 12.00 hod
piatok od 8.00 hod – 15.00 hod

Úradné hodiny predsedu PSU:
piatok 8.00 hod – 15.00 hod

Telefón:
0948 352 231 (predseda) 
0948 095 954 (kancelária)

Email:
urbarls@urbarls.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 37911155
DIČ: 2020575469
IČ DPH: SK 2020575469

Povolenky vzjazdu na mólo.