Povolenky vjazdu na mólo

V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNOU PANDEMICKOU SITUÁCIOU SA ČINNOSŤ URBÁRU RIADI AKTUÁLNYMI NARIADENIAMI A USMERNENIAMI MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA A ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

Ročné, platné od dňa vydania do 31.12.2021, cena 20 eur s DPH

Mesačné, platné 1 mesiac odo dňa vydania, cena 10 eur s DPH

Povolenky sa vydávajú v úradných hodinách :

Streda 8:00 – 12:00

Piatok 8:00 – 15:00

Kontakt : J. Kuna, 0948 095 954