Povolenky vjazdu na mólo

Ročné, platné od dňa vydania do 31.12.2018, cena 15,00 eur s DPH

Mesačné, platné 1 mesiac odo dňa vydania, cena 8 eur s DPH

Povolenky sa vydávajú v úradných hodinách : Streda 8,00 – 12,00, Piatok 8,00 – 15,00

Kontakt : J. Kuna, 0948 095 954