Činnosť v roku 2020

Január

Vyznačovanie výchovných ťažieb v doline Sestrč v porastoch do 50 a nad 50 rokov.

Február

Vyčistenie a naplnenie snežnej jamy na uskladnenie sadeníc.

Spracovanie výchovných ťažieb v doline Sestrč.

Marec

Jarné sadenie v Hľodi a Kostolnom.

Prerezávka Kolembáče.

Apríl

Jarné sadenie na Kostolnom.

Vylepšovanie Holé Žiare.

Máj

Jarné sadenie Temná.

Jarné zalesňovanie Sestrč.

Uhadzovanie haluziny Temná.

Jún

Prvý výžin v lokalitách Sestrč, Suchá dolina a pod hradom.

Júl

Druhý výžin pod hradom.

Odvoz dreva z lokality Holé Žiare.

August

Uhadzovanie haluziny Sestrč
Vyžín Sestrč
Výžin Holé Žiare

September

Výžin Husacience
Výžin Valachova nohavica

Október

Ochrana proti zveri Holica
Ochrana proti zveri Sestrč

November

Uhadzovanie haluzina Holé Žiare
Ochrana proti zveri Vodojem
Nové oplotenie horáreň Meštrová
Nový oplôtok v Kostolnom
Príprava dreva horáreň Meštrová