Činnosť v roku 2020

Január

Vyznačovanie výchovných ťažieb v doline Sestrč v porastoch do 50 a nad 50 rokov.

Február

Vyčistenie a naplnenie snežnej jamy na uskladnenie sadeníc.

Spracovanie výchovných ťažieb v doline Sestrč.

Marec

Jarné sadenie v Hľodi a Kostolnom.

Prerezávka Kolembáče.

Apríl

Jarné sadenie na Kostolnom.

Vylepšovanie Holé Žiare.

Máj

Jarné sadenie Temná.

Jarné zalesňovanie Sestrč.

Uhadzovanie haluziny Temná.

Jún

Prvý výžin v lokalitách Sestrč, Suchá dolina a pod hradom.

Júl

Druhý výžin pod hradom.

Odvoz dreva z lokality Holé Žiare.