Činnosť v roku 2020

Január

Vyznačovanie výchovných ťažieb v doline Sestrč v porastoch do 50 a nad 50 rokov.

Február

Vyčistenie a naplnenie snežnej jamy na uskladnenie sadeníc.

Spracovanie výchovných ťažieb v doline Sestrč.

 

Marec

Jarné sadenie v Hľodi a Kostolnom.

Prerezávka Kolembáče.