Predaj reziva

Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Lipt. Sielnici ponúka na predaj drevené rezivo v sortimente :

Hranoly 10x10 cm, 12x12 cm, 16x16 cm

Foršty 2"

Palubovka 5/4"

Dosky 1"

Materiál : Borovica, Červený smrek, Smrek, Jedľa

Jednotková cena, platná na celý sortiment : 300 € s DPH za 1 m3 reziva

Informácie na č.t. 0948 095 954, 0948 352 231