Aktuality

OZNAM - uzavretie doliny Sestrč

V doline Sestrč je uzatvorená cesta od 7:30 do 16:00 z dôvodu bezpečnosti pri lesných prácach.

Výzva drobných vlastníkov slovenských lesov - Konajme zodpovedne

Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica sa pridáva k verejnej výzve Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Únia zverejnila výzvu k štátnym inšitúciam, lesným hospodárom, obhospodarovateľom lesov a mimovládnemu sektoru - verejnosti, kde vyzýva k zodpovednosti na zabránenie šírenia moru – lykožrútovému.

Konferencia: Lesnícky výskum valcuje dogmy ekoaktivistov

V dňoch 23. a 24. januára 2020 sa konal 29. ročník medzinárodnej konferencie v Hornom Smokovci s názvom Lesnícky výskum valcuje dogmy ekoaktivistov.

PSU Lipt. Sielnica vyrába a predáva upravené palivové drevo

Ponúkame na predaj palivové drevo mäkkej alebo tvrdej hmoty

Povolenky vjazdu na mólo

Ročné alebo mesačné predplatné povolenia na vjazd na mólo

Pomoc z Európskej únie

Obnova lesov poškodených prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Spracovanie drevnej hmoty viacúčelovými strojmi

15. mája roku 2014 naše lesy postihla veľká veterná kalamita. V dôsledku nej je vyvrátených cca 60 ha lesa v oblasti “hory Kvačianky” a doliny Sestrč. Ťažbu drevnej hmoty v lokalitách “Kolembáče, Holé Žiare, Meštrová” prevádzali pracovné skupiny z Českej republiky, Rakúska a Poľska.

Postup zvládnutia kalamitnej situácie

Navrhované opatrenia komplexne riešia odstraňovanie následkov živelnej pohromy spôsobenej vetrovou smršťou Žofia na lesných pozemkoch a lesnom majetku PSU L. Sielnica.

Príchod Žofie

V dňoch 14. a 15. mája 2014 sa prehnala územím Slovenska vetrová kalamita. Udalosť sprevádzala intenzívna zrážková činnosť, napr. v Tatranskej Javorine bol zaznamenaný rekordný denný úhrn zrážok 141,3 mm, pričom aj v predchádzajúcich dvoch týždňoch prevládalo chladné a daždivé počasie.